SRC Tašmajdan

src tasmajdan

SRC TAŠMAJDAN Kao i sam grad Beograd, gde se nalazi ovaj sportsko-rekreativni centar, Tašmajdan ima veoma interesantnu prošlost. Istorija Tašmajdana, kakav je danas, vuče korene još iz sredine 20og veka. Naziv “tašmajdan“ je turskog porekla i potiče od reči taš – kamen i majdan – rudnik. Zapravo, na prostoru današnjeg rekreativnog centra, a ujedno i…

Pozorišta u Beogradu 2

pozorista u Beogradu

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE Jugoslovensko dramsko pozorište je osnovano 1947. godine kao reprezentativno porozište nove Jugoslavije, dok su se prve ideje o njegovom stvaranju javile još godinu dana ranije kada je započeta rekonstrukcija postojeće zgrade pozorišta u Manježu. Uredbu o osnivanju pozorišta je lično izdao Josip Broz Tito, a prvi direktor je bio Eli Finci. Ubrzo…